Zanoni
  • Autor: Edward Bulwer-Lytton
  • Vydavateľstvo: Canopus
  • Publikovanie série: Úsvit
  • ISBN: 978-80-87692-81-3
  • Poradie vydania: 1.
  • Rok vydania: 2017
  • Miesto vydania: Praha
  • Počet strán: 528
  • Formát:

Zanoni

Tajuplný příběh z období konce 18. století se odehrává na pozadí zásadních společenských změn vrcholících Velkou francouzskou revolucí a poskytuje duchovní pohled na individuální i společenský život lidí. Má sloužit jako podnět pro nasměrování čtenáře k duchovním ideálům, ale také jako upozornění, aby lidé hledající v oblastech duchovna nesahali k metodám nebo prostředkům slibujícím rychlý a snadný zisk, síly nebo schopnosti. Takové metody nebo prostředky v sobě totiž vždy skrývají nesmírná rizika a nebezpečí, která mohou nepřipraveného člověka velmi poškodit.

Edward Bulwer-Lytton (1803 - 1873) byl anglický spisovatel, básník a dramatik. Byl to právě Bulwer, kdo v jedné ze svých divadelních her poprvé použil úsloví, že pero je mocnější než meč. Román Zanoni, k jehož napsání ho podle jeho vyjádření inspiroval sen, on sám označil za jedno ze svých nejkvalitnějších děl. Touto knihou byli ovlivněni i někteří představitelé literatury a duchovních směrů ve 20. století. Nový překlad Zanoniho poskytuje čtenářům možnost seznámit se s nezkráceným textem tohoto díla.

Z obsahu: 
Je vhodné, abychom my, kteří se snažíme vznést se do sféry tak velebné, studovali nejprve jak opustit tělesné náklonnosti, křehkost smyslů a vášně náležící hmotě. Za druhé, abychom se naučili, jakými prostředky můžeme vystoupit na vrchol čistého rozumu, bez nichž nikdy nemůžeme dospět k vědomostem o tajných věcech ani k magii, která vytváří skutečné zázraky.