Platební a dodací podmínky

Tato část obsahuje informace o platebních a dodacích podmínkách.

Platební podmínky

V případě platby na účet zasíláme na e-mail zákazníka fakturu v el. podobě s platebními údaji a variabilním symbolem. Pro  nové zákazníky (tzn. zákazníky, kteří si objednávají poprvé) platí, že objednané knihy jsou zaslány teprve po úhradě na účet. Pokud noví zákazníci nevyužívají okamžité platby, mohou vyřízení objednávky urychlit zasláním dokladu o úhradě na účet (jako doklad úhrady stačí el. kopie příkazu k úhradě). Stálým zákazníkům (tzn. zákazníkům, kteří si již alespoň jednou objednali) jsou knihy/eknihy/audioknihy zasílány po objednání a mohou být uhrazeny dle data splatnosti na faktuře.

Upozorňujeme, že ceny přepravy platí pouze na území ČR. V případě zájmu o zaslání knih do jiného státu budou přepravní náklady sjednávány individuálně podle aktuální cen České pošty.

 

Dodací podmínky

Knihy jsou standardně odesílány prostřednictvím České pošty obyčejným, cenným nebo obchodním balíkem. Knihy jsou odesílány maximálně do 5 pracovních dnů, standardně však doba odeslání kratší. Po domluvě je možno knihy zaslat službou EMS. Pro zákazníky v Praze je možné osobní předání. Je nutná předchozí domluva o dni, čase a místě přednání. Standardně jsou knihy předávány v Praze na Václavském náměstí.

E-knihy a audioknihy jsou dle velikosti zasílány buď přímo na e-mail zákazníka nebo prostřednictvím služby www.uschovna.cz.

Při dodání knih i e-knih jsou rozlišováni noví a stálí zákazníci. Novým zákazníkům (tzn. zákazníkům, kteří si objednávají poprvé) budou knihy/e-knihy/audioknihy zaslány poštou/na e-mail, popřípadě jim bude poskytnut odkaz umožňující e-knihy/audioknihy stáhnout z internetu po zaplacení kupní ceny. Stálým zákazníkům (tzn. zákazníkům, kteří si již alespoň jednou objednali) jsou knihy/e-knihy/audioknihy odeslány po objednání a mohou být uhrazeny dle data splatnosti na faktuře.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží nebo zákazník v předchozích případech postupoval obdobným způsobem.